Scroll to top

Nu udkommer min bog snart
”NÅR KVINDER FLIPPER UD"
en psykologisk håndbog til dramaqueens og overtænkere

af Louise Leth

eller

Nævnt i

Når kvinder flipper ud

En psykologisk håndbog til dramaqueens og overtænkere

Jeg har skrevet en bog der dykker ned i kvinders psykologi og undersøger hvorfor vi igen og igen mister besindelsen, får tankespind og udspiller store konflikter med andre mennesker. 

Bogen tager udgangspunkt i alle de ydre og indre dramaer der livet igennem dræner os for energi, tapper os for livsglæde og gør at vi har svært ved at finde psykisk balance.

Hvis du er træt af at stå i de samme udmattende dramaer igen og igen, så er bogen her et godt udgangspunkt for at komme til bunds i de dybereliggende årsager og hvordan du kan vokse dig ud af dramaets greb.

Min bog tager udgangspunkt i de tre drama typer og deres forvandling:

Det uhensigtsmæssige og ødelæggende drama i vores liv er skabt af nogle helt specifikke ubalancer i vores psyke, som vi kan rette op på ved at blive bekendt med, hvor de stammer fra og derfra arbejde med at forvandle ubalancerne stille og roligt. Det er muligt at leve uden de store udsving, der gør dig ulykkelig, ødelægger din selvfølelse og skaber afstand i dine relationer. Også selvom du måske lige nu føler, at dine dramaer er berettigede og at du ikke ved, hvordan du nogensinde skal ændre dine reaktioner. Når vi begynder at forstå, at drama faktisk er en ledetråd, vi kan følge til at forstå os selv bedre, i stedet for kun at udleve dramaet, så sker der en magisk forvandling i os.

I bogen lærer du:

Du får også:

Bogen udkommer i slutningen af 2020 og hvis du vil være en af de første der får muligheden for at læse den så sign-up på formularen nerderst på siden. Så giver jeg dig besked når den er udkommet.

Læs artikel i Psykologi om bogen.

Få besked når du kan købe bogen

Om Louise

Respect forming clothes do in he. Course so piqued no an by appear. Themselves reasonable pianoforte so motionless he as difficulty be. Abode way begin ham there power whonce impossible to conviction. Suppose neither evident welcome it at do civilly uncivil. Sing tall much you get nor. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved.

It as announcing it me stimulated frequently continuing. Least their she you now above going stand forth. He pretty future afraid should genius spirit on. Set property addition building put likewise get. Of will at sell well at as. Too want but tall nay like old. Removing yourself be in answered he.