Scroll to top

Familie terapi

Parterapeut og familieterapeut Louise Leth. Individuel og personlig terapi i København K

“Mit navn er Louise Leth, og jeg er familie terapeut med en passion for at skabe forandringer. Med over ti års erfaring kombinerer jeg forskellige terapeutiske tilgange for at støtte jer i at opbygge et sundt og stærkt familieliv. I vores trygge og fortrolige rum vil I få redskaber og støtte til at skabe positive forandringer i jeres familie.
Jeg stræber efter at skabe mærkbare resultater for jer ved hvert af vores møder, hvilket er grunden til, at mine sessioner varer i 90 minutter”.
Lær mere om Louise, læs om klienters  oplevelser og se omtaler i pressen.

Lad os mødes til en intro samtale

Jeg ser frem til at møde dig eller jer til en introduktionssamtale, hvor vi sammen kan afdække, om vi er det rette match til at hjælpe jeres familie til bedre kommunikation i hverdagen. Jeg tilbyder familieterapi til voksne og børn over 18 år.

I kan booke en tid til samtalen nedenfor. En intro session varer 90 minutter og koster 2.375,- kr.

Familiedynamik og identitet

Familien er det vigtigste fællesskab vi har og udgør rammen om vores identitet og selvforståelse. Dynamikken i familien former vores opfattelse af, hvem vi er, og hvilken rolle vi skal spille, først i den biologiske familie og senere hen i andre sociale fællesskaber.
Meget af vores selvforståelse og identitet kommer fra de ubevidst tildelte roller vi har haft i familien. Hvis vores rolle bliver for fastlåst, kan der opstå gnidninger, tilbagetrækning, vrede og skuffelse blandt familiemedlemmerne, der komplicerer relationerne mellem voksne børn, søskende og forældre.

Forældreroller og forventninger

Som forældre ønsker vi det bedste for vores børn og ønsker at de skal undgå for meget smerte. Vi forsøger at beskytte dem så godt vi kan mod at begå fejltagelser, men i den proces glemmer vi at adskille vores egen opfattelse af livet fra deres.
Vi projicerer derved vores egne oplevelser, frygt og bekymringer over på vores børn. Dette kan opleves som grænseoverskridende for de voksne børn der forsøger at frigøre sig fra forældrenes forventninger og danne en selvstændig oplevelse af hvem de selv er, fri af den rolle de er blevet ”tildelt” ubevidst i familien. Dette skaber ofte en ubevidst og kompliceret relation mellem forældre og voksne børn.
Forældrene søger ubevidst en taknemmelighed fra deres voksne børn, for deres store arbejde med at elske, vejlede og beskytte børnene og børnene søger ofte en anerkendelse fra forældrene.

Familierelationer og konflikter

Fastlåste roller og uudtalte forventninger kan føre til konflikter og afstand mellem familiemedlemmer. Det er vigtigt at forstå og adressere disse udfordringer for at skabe mere harmoniske relationer.

Frigørelse og forandring

I familie terapi får alle familiemedlemmer mulighed for at blive hørt og forstået. Ved at anvende anerkendende samtaler og lytteteknikker lærer I at se og forstå hinandens historie og roller fra nye vinkler og derved benytte hinandens ressourcer på en konstruktiv måde.

Skabelse af stærke relationer

Gennem terapien kan tydeligere grænser og respekt for individet styrke kærligheden og tilliden mellem forældre, børn og søskende. Dette positive skift i familiedynamikken vil skabe bedre og stærkere relationer i familien og få en positiv indvirkning på andre sociale relationer og fællesskaber.

Hvilket udbytte kan vi opnå ved at gå i familie terapi?

Familiedynamik og identitet:
  • Opdagelse af familiens vigtige rolle i at forme identitet og selvforståelse
  • Forståelse af dynamikken mellem familiemedlemmer og deres indbyrdes relationer
Forældreroller og forventninger:
  • Bevidsthed om forældres rolle i at overføre egne erfaringer og forventninger til børnene
  • Anerkendelse af behovet for at adskille egne erfaringer fra børnenes
Familierelationer og konflikter:
  • Identifikation af fastlåste roller og uudtalte forventninger, der kan føre til konflikter
  • Adressering af udfordringerne for at skabe mere harmoniske relationer i familien
Frigørelse og forandring:
  • Mulighed for alle familiemedlemmer at blive hørt og forstået
  • Anvendelse af anerkendende samtaler og lytteteknikker til at se og forstå hinandens historie og roller fra nye vinkler
Skabelse af stærke relationer:
  • Tydeliggørelse af grænser og respekt for individet, hvilket styrker kærligheden og tilliden mellem familiemedlemmerne
  • Positive skift i familiedynamikken, der resulterer i bedre og stærkere relationer i familien og andre sociale fællesskaber

Udvikling kræver tid, engagement og støtte

For at opnå maksimalt udbytte af jeres familieterapi er det afgørende at I engagerer jer til et forløb på minimum 3 sessioner hvilket også er en forudsætning for at gå i parterapi hos mig. På den måde har vi rammerne til at skabe meningsfulde forandringer i jeres familie, der kan føre til en dybere forståelse af jer hver især og de andre i familien.

Et forløb koster for 3 sessioner a 90 minutter i alt 6.410,- (inkl. 10 % rabat) og kan købes her. Det svarer til 1.425,- kr. i timen.

Presseomtale & diverse PODCAST

Velkommen i Grønnegade

Klinikken er beliggende på Grønnegade 18 i hjertet af København K. Jeg driver Psykologisk Institut, der bl.a. rummer et fællesskab af dygtige behandlere specialiseret i personlig udvikling, herunder terapeuter, psykologer, og kropsterapeuter med mere.

Om det at gå i terapi

Kom indenfor i Grønnegade og få en kort introduktion om terapi af Louise. Mere info om Louise.

Det siger

Mine klienter fra familie terapi

“ Tak kæreste Louise, hvilken rejse du har faciliteret for os alle 4. Tusind tusind tak, det er en gave af uvurderlig karakter”

— Cecilie

“ Måtte simpelthen skrive til dig, Louise. De psykiske forsvar du beskrev for mig og xxx giver så god mening nu. Vi har talt og talt hele aftenen og det er som om der er en stor knude der har løst sig imellem os. Jeg føler jeg har fået min datter tilbage.

Jeg er dybt taknemmelig for dig og alt det du har givet os”

— Charlotte

“Er så glad for alt det du har givet min familie Louise. Jeg føler vi står stærkt sammen nu, som en enhed, til trods for de store forskelle der er mellem os. Tak, bare tak”

— Lotte

“ Sidst gang var svær, men jeg vil bare gerne takke dig for den tryghed du skaber for os alle 3 i terapien. Er virkelig glad for alt det du har hjulpet os med, det kan jeg ikke takke dig nok for Louise”

— Ulrik

Telefon 70 60 88 00

Åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 18.00
Fredag fra kl. 10.00 – 15.00.
Weekender og helligdage lukket.

Du er hjertelig velkommen til at skrive til Louise på hello@louiseleth.dk